Geen categorie

Alle bezwaren ongegrond

Alle bezwaren ongegrond

De Raad van State heeft na de zitting van 31 oktober 2022 op 26 juli 2023 uitspraak gedaan in de...

Raad Veere stemt voor nieuwbouw Hotel the Wigwam

Raad Veere stemt voor nieuwbouw Hotel the Wigwam

Donderdag 30 september 2021 heeft de gemeenteraad van Veere met ruime meerderheid ingestemd met de nieuwbouw van het hotel.

Plan ter inzage

Plan ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan ‘Domburg-Herontwikkeling Herenstraat’ en ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw Hotel the Wigwam Het ontwerp bestemmingsplan is voor de nieuwbouw van hotel...

Update van gemeente Veere omtrent nieuwbouw Hotel the Wigwam

Update van gemeente Veere omtrent nieuwbouw Hotel the Wigwam

Wat is de stand van zaken bij the Wigwam en hoe staat het met de nieuwe recreatiewoningen die er achter...

College besluit

College besluit

Het college heeft kennis genomen van het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Domburg Hotelontwikkeling Herenstraat’. Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Het...

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Vanaf 3 december 2018 zal er archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. De verwachting is dat dit binnen een week afgerond is....

Sonderingen

Sonderingen

In december 2017 en in maart 2018 zijn er sonderingen gemaakt ter voorbereiding op de nieuwbouw.  

Gemeenteraad Veere steunt ons nieuwbouwplan

Gemeenteraad Veere steunt ons nieuwbouwplan

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 met ruime meerderheid de steun voor ons plan uitgesproken. Wij gaan nu door...

Commissie RO 27 november 2017

De commissie RO heeft ons principeverzoek en coördinatiebesluit voor vernieuwing en uitbreiding van ons plan op 27 november 2017 rijp...

Inloopavond 25 oktober 2017

Op 25 oktober hebben wij de buurt uitgenodigd in The Wigwam voor een inloopbijeenkomst. Voor deze avond waren 80 adressen...

1 2