Update van gemeente Veere omtrent nieuwbouw Hotel the Wigwam

Wat is de stand van zaken bij the Wigwam en hoe staat het met de nieuwe recreatiewoningen die er achter zouden moeten komen?

Voor de zomer besloot het college van burgemeester en wethouders al om de zienswijzenprocedure voor deze plannen te starten. Zowel het bestemmingsplan als een omgevingsvergunning zouden dan ter inzage gelegd worden. Het college wilde daarbij eind augustus een informatieavond organiseren voor de omwonenden. Dat was destijds zo afgesproken met u door wethouder Melse.

Deze planning was te optimistisch. Het blijkt ingewikkelder te zijn dan dat wij dachten. De Raad van State  heeft inmiddels een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. Ook de commissie Remkes heeft inmiddels aangegeven welke richting we in Nederland op moeten gaan met deze problematiek. Inmiddels is er ook een nieuw rekenprogramma om de uitstoot van stikstof te bepalen.

Wij kijken nu met de initiatiefnemers en hun adviseurs welke gevolgen dat heeft voor dit bestemmingsplan en laten u zo snel mogelijk weten wat dat allemaal voor de procedure zal betekenen.

Met vriendelijke groet,

Sylvia den Haan

Gemeente Veere

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Tel. 0118-555 329 (mijn telefoonnummer is gewijzigd)

Contact gegevens


Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl
Website www.veere.nl

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg