Het plan

Het plan voor de nieuwe Wigwam!

We willen graag met onze familieonderneming verder de toekomst in. Om dan de gevraagde kwaliteit te kunnen blijven bieden, is verbouwen alleen niet genoeg. De kamers voldoen niet meer aan de eisen van de tijd en de interne infrastructuur in het gebouw is niet meer optimaal. De uitstraling naar de omgeving als het gaat om parkeren is dringend toe aan verbetering. Het hotel heeft nu een verouderde uitstraling en dat kan anders. Op kwaliteitsniveau willen wij van 3 naar 4 sterren hotelclassificatie. Het nieuwe plan is tot stand gekomen in nauw overleg met de welstandscommissie en de supervisor en stedenbouwkundige voor Domburg. Het ontwerp heeft een eenduidigere uitstraling dan het huidige gebouw. In de nieuwe situatie blijft het bestaande idee van 3 segmenten behouden maar wordt de hoofdrichting van elk segment gelijk. Ook de bestaande rooilijnen worden gerespecteerd. Het gebouw wordt niet breder, wel dieper. Het aantal verdiepingen blijft gelijk (2), de bouwhoogte van de nieuwe bebouwing wordt iets hoger.

De inrichting van het gebouw heeft een slimme indeling gekregen waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare ruimte. Door een aantal voorzieningen naar de kelder te verplaatsen, is er in het gebouw zelf meer ruimte ontstaan.  Tevens willen wij toekomst bestendigheid en duurzaam bouwen.

Een totale herontwikkeling biedt de kans om voor nu en de toekomst het parkeren voor ons hotel op te lossen. Onder het nieuwe hotel is een ondergrondse één laags parkeergarage voorzien. Dit betekent een aanmerkelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit aan de voorzijde van het hotel en langs de Herenstraat in het algemeen. Omwonenden hebben in de toekomst hiermee ook geen overlast meer van parkeerdruk in de straat als gevolg van gasten van The Wigwam. Wel blijven er op het voorplein een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers en laden/lossen.

Hier is de link op ruimtelijkeplannen.nl: Ontwerp bestemmingsplan/omgevingsvergunning nieuwbouw