College besluit

College besluit

Het college heeft kennis genomen van het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Domburg Hotelontwikkeling Herenstraat’. Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Het...