Commissie RO 27 november 2017

De commissie RO heeft ons principeverzoek en coördinatiebesluit voor vernieuwing en uitbreiding van ons plan op 27 november 2017 rijp geacht voor behandeling in de gemeenteraad van 14 december 2017.